Vuốt Để Cược

Nhanh hơn đơn giản hơn

FB88 Thể Thao
Kích cỡ: 32.7 MB
Ứng Dụng FB88
Kích cỡ: 26.9 MB

XÁC MINH BẢO MẬT

Kéo để xác minh

Thông Tin Tài Khoản

Tùy chọn : Tất Cả Trong Một
Phương thức : Ngay lập tức
Giới hạn tối thiểu/tối đa : 100 / 200,000
Giới hạn trong ngày : 1,200,000
Giới hạn số lần rút tiền trong ngày : 6 lần
Tổng số dư cho phép : Không giới hạn
Giới hạn tối đa hằng ngày thay đổi theo cấp độ thành viên
Lưu ý
  • * Để thực hiện việc rút tiền thì họ tên đăng ký phải trùng với họ tên trong tài khoản ngân hàng, chúng tôi không chấp nhận hình thức rút tiền qua người thứ ba.
  • * Toàn bộ số tiền gửi của Quý Khách cần phải trải qua ít nhất một (01) vòng cược trước khi thực hiện giao dịch rút tiền. (quý khách cần tuân thủ điều khoản rút tiền nếu tham gia khuyến mãi).
Nguyen Van A
***AAAA
Chưa Xác Thực
Quản lý tài khoản thanh toán